Hammer Lock 900-2 สำหรับใช้งานกับล้อขนาด 4 นิ้ว (100 mm.)

Hammer Lock 900-4 สำหรับใช้งานกับล้อขนาด 6 นิ้ว (150 mm.)
Hammer caster,Takara,Toyox

 

LINE ID : @GOPOLA

วิธีใช้งาน Hammer Lock
Hammer Lock

วิธีการใช้งาน HAMMER LOCK

เมื่อต้องการล็อคอุปกรณ์ลากเลื่อนต่างๆ เพียงใช้เท้ากดลงบนแท่นเหยียบ ให้สุดตัวล็อค ตัวล็อคก็จะถูกยกขึ้นสู่ตำแหน่งการล็อค ที่สมบูณ์ เมื่องต้องการคลายล็อคเพียงแค่ใช้เท้ากดลงบนแท่นเหยียบอีกครั้งหนึ่ง ตัวล็อคก็จะ ปลดล็อคเองโดยอัตโนมัติและกลับเข้าสู่สภาพเดิมก่อนการใช้งาน

วิธีการดูแลรักษา HAMMER LOCK

*ควรหยดน้ำมันหล่อลื่นที่ส่วนต่างๆ ของแฮมเมอร์ล็อคจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานยาวมากขึ้นและอย่าบรรทุกเกินก่ว่าขอบเขตที่กำหนด