รุ่น,รหัส
รวมรุ่นของลูกล้อแฮมเมอร์ไว้ครบถ้วน ทั้งรุ่นที่มีสต๊อกอยู่ในไทย และรุ่นที่ต้องสั่งพิเศษ

Hammer caster,Takara,Toyox

ตางรางสเปค Tel:02-9143490,02-9144014,086-7921818,0816855393

Fax:02-9143490,02-9030080 ต่อ 3490

1.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุนเบรค 213S-RB 50 mm.

2.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุนเบรค 213S-N 50 mm.

3.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุนเบรค 213S-UR 50 mm.

4.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุนเบรค 213S-R 65 mm.

5.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุนเบรค 213S-N 65 mm.

6.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุนเบรค 213S-UR 65 mm.

7.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุนเบรค 213S-R 75 mm.

8.ล้อไนล่อน ตราค้อนแป้น หมุนเบรค 213S-N 75 mm.

9.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุนเบรค 213S-UR 75 mm

10.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 220S-R 65 mm.

11.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 220S-N 65 mm.

12.ล้อโพลียูริเทน ลูกปืน ตราค้อนแป้นหมุน 220S-UB 65 mm.

13.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 220S-R 75 mm.

14.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 220S-N 75 mm.

15.ล้อโพลียูริเทน ลูกปืน ตราค้อนแป้นหมุน 220S-UB 75

16.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุนมีเบรค 315S-R 75 mm.

17.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 315S-RU 100 mm.

18.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 315S-N 100 mm.

19.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 315S-RU 125 mm.

20.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 315S-N 125 mm.

21.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 315S-RU 150 mm.

22.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 315S-N 150 mm.

23.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 320S-R 65 mm.

24.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 320S-N 65 mm.

25.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 320S-R 75 mm.

26.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 320S-N 75 mm.

27.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 320S-RU 100 mm.

28.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 320S-N 100 mm.

29.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 320S-RU 125 mm.

30.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 320S-N 125 mm.

31.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 320S-RU 150 mm.

32.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 320S-N 150 mm.

33.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 320SR-R 65 mm.

34.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 320SR-N 65 mm.

35.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 320SR-N 150 mm.

36.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 320SR-R 75 mm.

37.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 320SR-N 75 mm.

38.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นตาย 320SR-RU 100 mm.

39.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 320SR-N 100 mm.

40.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นตาย 320SR-RU 125 mm.

41.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 320SR-N 125 mm.

42.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นตาย 320SR-RU 150 mm.

43.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 400S-RB 200 mm.

44.ล้อไนล่อน มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 400S-NRB 200 mm.

45.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นหมุน 400S-UB 200 mm.

46.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นหมุน 400S-URB200 mm.

47.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นตาย 400SR-RB 200 mm.

48.ล้อไนล่อน มีลูกปืน ตราค้อน แป้นตาย 400SR-NRB 200 mm.

49.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นตาย 400SR-UB 200 mm.

50.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 403A-N 45 mm.

51.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 403A-N 45 mm.

52.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 403P-N 45 mm.

53.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 403P-N 45 mm.

54.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวเบรค 40515A-R 40 mm.

55.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียวเบรค 40515A-N 40 mm.

56.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นเกลียวเบรค 40515A-UR40

57.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวเบรค 40515A-R 50 mm.

58.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียวเบรค 40515A-N 50 mm.

59.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นเกลียวเบรค 40515A-UR50

60.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 40515P-R 40 mm.

61.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 40515P-N 40 mm.

62.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 40515P-UR 40 mm.

63.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 40515P-R 50 mm.

64.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 40515P-N 50 mm.

65.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 40515P-UR 50 mm.

66.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 405A-R 40 mm.

67.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 405A-N 40 mm.

68.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นเกลียว 405A-UR 40 mm.

69.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 405A-R 50 mm.

70.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 405A-N 50 mm.

71.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นเกลียว 405A-UR 50 mm.

72.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 405P-R 40 mm.

73.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 405P-N 40 mm.

74.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 405P-UR 40 mm.

75.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 405P-R 50 mm.

76.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 405P-N 50 mm.

77.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 405P-UR 50 mm.

78.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 413S-N 50 mm.

79.ล้อโพลียูรีเทน มีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 413S-UB 50mm.

80.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเบรค 413S-R 65 mm.

81.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 413S-N 65 mm.

82.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 413S-UB 65 mm.

83.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเบรค 413S-R 75 mm.

84.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 413S-N 75 mm.

85.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 413S-UB 75 mm.

86.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเบรค 413S-R 100 mm.

87.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเบรค 413S-RB 100 mm.

88.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 413S-N 100 mm.

89.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 413S-UB 100 mm.

90.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเบรค 413S-C 100 mm.

91.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเบรค 413S-R 125 mm.

92.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเบรค 413S-RB 125 mm.

93.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 413S-N 125 mm.

94.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 413S-UB 125 mm.

95.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเบรค 413S-C 125 mm.

96.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเบรค 413S-R 150 mm.

97.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเบรค 413S-RB 1505 mm.

98.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 413S-N 150 mm.

99.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 413S-UB 150 mm.

100.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเบรค 413S-C 150 mm.

101.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-R 65 mm.

102.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-N 65 mm.

103.ล้อโพลียูริเทนลูกปืนตราค้อนแป้นเกลียว 413SA-UB65m

104.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-C 65 mm.

105.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-R 75 mm.

106.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-N 75 mm.

107.ล้อโพลียูริเทนลูกปืนตราค้อนแป้นเกลียว 413SA-UB75m

108.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-C 75 mm.

109.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-R 100 mm.

110.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-RB 100 m

111.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-N 100 mm.

112.ล้อโพลียูริเทนลูกปืนตราค้อนแป้นเกลียว 413SA-UB100

113.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-C 100 mm.

114.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-R 125 mm.

115.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-RB 125 m

116.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียว 413SA-N 125 mm.

117.ล้อโพลียูริเทนลูกปืนตราค้อนแป้นเกลียว 413SA-UB125

118.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-C 125 mm.

119.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-R 150 mm.

120.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-RB 150 m

121.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-N 150 mm.

122.ล้อโพลียูริเทนลูกปืนตราค้อนแป้นเกลียว 413SA-UB150

123.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเกลียว 413SA-C 150 mm.

124.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุนมีเบรค 413S-RB100

125.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุนมีเบรค 413S-RB10

126.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุนมีเบรค 413S-RB125

127.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุนมีเบรค 413S-RB150

128.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 415E-R 50 mm.

129.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-N 50 mm.

130.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-UR 50 mm.

131.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 415E-R 65 mm.

132.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-N 65 mm.

133.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 415E-R 75 mm.

134.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-N 75 mm.

135.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 415E-R 100 mm.

136.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-N 100 mm.

137.ล้อโพลียูริเทน มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-UB1

138.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-UR 100 mm.

139.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 415E-R 125 mm.

140.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-N 125 mm.

141.ล้อโพลียูริเทน มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-UB1

142.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 415E-UR 125 mm.

143.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 50 mm.

144.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียวมีเบรค 415EA-N 50 mm.

145.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 50 mm.

146.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 65 mm.

147.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียวมีเบรค 415EA-N 65 mm

148.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 65 mm.

149.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 75 mm.

150.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียวมีเบรค 415EA-N 75 mm.

151.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 75 mm.

152.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 100 mm.

153.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียวมีเบรค 415EA-N 100 mm.

154.ล้อโพลียูริเทน ลูกปืน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-UB 10

155.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 125 mm.

156.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียวมีเบรค 415EA-N 125 mm.

157.ล้อโพลียูริเทน ลูกปืน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-UB125

158.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียวมีเบรค 415EA-R 150 mm.

159.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเบรค 415G-R 50 mm.

160.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 415G-N 50 mm.

161.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นเบรค 415G-UR 50 mm.

162.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเบรค 415G-R 65 mm.

163.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 415G-N 65 mm.

164.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นเบรค 415G-UR 65 mm.

165.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเบรค 415G-R 75 mm.

166.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเบรค 415G-N 75 mm.

167.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นเบรค 415G-UR 75 mm.

168.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเบรค 419S-RB 100 mm.

169.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 419S-UB 100

170.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเบรค 419S-C 100 mm.

171.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเบรค 419S-RB 125 mm.

172.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 419S-UB 125

173.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเบรค 419S-UB 125 mm.

174.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นเบรค 419S-RB 150 mm.

175.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 419S-UB 150

176.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเบรค 419S-C 150 mm.

177.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นเบรค 419S-UB 200

178.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420E-R 50 mm.

179.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-N 50 mm.

180.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-UR 50 mm.

181.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420E-R 65 mm.

182.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-N 65 mm.

183.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420E-R 75 mm.

184.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-N 75 mm.

185.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420E-R 100 mm.

186.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-N 100 mm.

187.ล้อโพลียูริเทน มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-UB 125 mm.

188.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-UR 100 mm.

189.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420E-R 125 mm.

190.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-N 125 mm.

191.ล้อโพลียูริเทน มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-UB 125 mm.

192.ล้อโพลียูริเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420E-UR 125 mm.

193.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 50 mm.

194.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-N 50 mm.

195.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 50 mm.

196.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 65 mm.

197.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-N 65 mm..

198.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-N 65 mm.

199.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 65 mm.

199.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 75 mm.

200.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-N 75 mm.

201.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 75 mm.

202.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 100 mm.

203.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-N 100 mm.

204.ล้อโพลียูริเทนลูกปืนตราค้อนแป้นเกลียว 420EA-UB100

205.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 125 mm.

206.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-N 125 mm.

207.ล้อโพลียูริเทนลูกปืนตราค้อนแป้นเกลียว 420EA-UB125

208.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420EA-R 150 mm.

209.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420ER-R 150 mm.

210.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420ER-N 50 mm.

211.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นตาย 420ER-UR 50 mm.

212.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420ER-R 65 mm.

213.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420ER-N 65 mm.

214.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420ER-R 75 mm.

215.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420ER-N 75 mm.

216.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420ER-R 100 mm.

217.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420ER-N 100 mm.

218.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นตาย 420ER-UB 100 mm.

219.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420ER-R 125 mm.

220.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420ER-N 125 mm.

221.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นตาย 420ER-UB 125

222.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420G-R 25 mm.

223.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-N 25 mm.

224.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-UR 25 mm.

225.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420G-C 25 mm.

226.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420G-R 32 mm.

227.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-N 32 mm.

228.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-UR 32 mm.

229.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420G-C 32 mm.

230.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420G-R 38 mm.

231.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-N 38 mm.

232.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-UR 38 mm.

233.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420G-C 38 mm.

234.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420G-R 50 mm.

235.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-N 50 mm.

236.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-UR 50 mm.

237.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420G-C 50 mm.

238.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420G-R 65 mm.

239.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-N 65 mm.

240.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-UR 65 mm.

241.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420G-C 65 mm.

242.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420G-R 75 mm.

243.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-N 75 mm.

244.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นหมุน 420G-UR 75 mm.

245.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420G-C 75 mm.

246.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420R-R 25 mm.

247.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420R-N 25 mm.

248.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นตาย 420R-UR 25 mm.

249.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นตาย 420R-C 25 mm.

250.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420R-R 32 mm.

251.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420R-N 32 mm.

252.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นตาย 420R-UR 32 mm.

253.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นตาย 420R-C 32 mm.

254.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420R-R 38 mm.

255.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420R-N 38 mm.

256.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นตาย 420R-UR 38 mm.

257.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นตาย 420R-C 38 mm.

258.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420R-R 50 mm.

259.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420R-N 50 mm.

260.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นตาย 420R-UR 50 mm.

261.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นตาย 420R-C 50 mm.

262.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420R-R 65 mm.

263.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420R-N 65 mm.

264.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นตาย 420R-UR 65 mm.

265.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นตาย 420R-C 65 mm.

266.ล้อยาง ตราค้อน แป้นตาย 420R-R 75 mm.

267.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นตาย 420R-N 75 mm.

268.ล้อโพลียูรีเทน ตราค้อน แป้นตาย 420R-UR 75 mm.

269.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นตาย 420R-C 75 mm.

270.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420S-R 50 mm.

271.ไนล่อนตราค้อนแป้นหมุน 420S-N 50 mm.

272.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นหมุน 420S-UB 50

273.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420S-R 65 mm.

274.ล้อไนนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420S-N 65 mm.

275.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นหมุน 420S-UB 65

276.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420S-R 75 mm.

277.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420S-N 75 mm.

278.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นหมุน 420S-UB 75

279.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420S-R 100 mm.

280.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 420S-RB 100 mm.

281.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420S-N 100 mm.

282.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นหมุน 420S-UB 100

283.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420S-C 100 mm.

284.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420S-R 125 mm.

285.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 420S-RB 125 mm.

286.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420S-N 125 mm.

287.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นหมุน 420S-UB 125

288.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420S-C 125 mm.

289.ล้อยาง ตราค้อน แป้นหมุน 420S-R 150 mm.

290.ล้อยาง มีลูกปืน ตราค้อน แป้นหมุน 420S-RB 150 mm.

291.ล้อไนล่อน ตราค้อน แป้นหมุน 420S-N 150 mm.

292.ล้อโพลียูรีเทนมีลูกปืนตราค้อนแป้นหมุน 420S-UB 150

293.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นหมุน 420S-C 150 mm.

294.ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420SA-R 65 mm.

295.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียว 420SA-N 65 mm.

296.ล้อโพลียูริเทนลูกปืนตราค้อนแป้นเกลียว 420SA-UB65m

297.ล้อเหล็ก ตราค้อน แป้นเกลียว 420SA-C 65 mm.

298. ล้อยาง ตราค้อน แป้นเกลียว 420SA-R 75 mm.

299.ล้อไนล่อนตราค้อนแป้นเกลียว 420SA-N 75 mm.