ลูกล้อสำหรับงานหนัก HEAVY DUTY CASTER 

ลูกล้อแฮมเมอร์ รุ่น550P รวมเหล่าลูกล้อสำหรับงานหนักพิเศษ ที่เน้นลูกล้อขนาดไม่ไหญ่ และไม่สูงมากนัก
แต่สามารถรับน้ำหนักการบรรทุกได้มากกว่าปกติทั่วไป 2-3 เท่า

Hammer caster,Takara,Toyox

ลูกล้อแฮมเมอร์
ลูกล้อแฮมเมอร์ แป้นเบรค รุ่น 550P