ล้อแฮมเมอร์ 420G,415G,420R
รุ่น 420G,415G,420R เป็นล้อสำหรับงานเบา 8 – 70 Kg.

Hammer caster,Takara,Toyox

 

 

 

ลูกล้อแฮมเมอร์,ลูกล้อแฮมเมอร์420R,ลูกล้อแฮมเมอร์แป้นหมุน,ลูกล้อแฮมมอร์ 420R-R,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-N,ลูกล้อแฮมมอร์ 420R-UR,ลูกล้อแฮมมอร์ 420R-UB,ลูกล้อยาง แฮมเมอร์,ลูกล้อยูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อเหล็ก แฮมเมอร์,ลูกล้อโพลียูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อไนล่อน แฮมเมอร์,แฮมเมอร์คาสเตอร์,ลูกล้อตราค้อน
จำหน่าย ลูกล้อแฮมเมอร์ (Hammer Caster Japan) แฮมเมอร์คาสเตอร์ ลูกล้อตราค้อน รุ่น 420R – N แป้นตาย
ลูกล้อแฮมเมอร์,ลูกล้อแฮมเมอร์420R,ลูกล้อแฮมเมอร์แป้นหมุน,ลูกล้อแฮมมอร์ 420R-R,ลูกล้อแฮมมอร์ 420R-N,ลูกล้อแฮมมอร์ 420R-UR,ลูกล้อแฮมมอร์ 420R-UB,ลูกล้อยาง แฮมเมอร์,ลูกล้อยูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อเหล็ก แฮมเมอร์,ลูกล้อโพลียูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อไนล่อน แฮมเมอร์,แฮมเมอร์คาสเตอร์,ลูกล้อตราค้อน
จำหน่าย ลูกล้อแฮมเมอร์ (Hammer Caster Japan) แฮมเมอร์คาสเตอร์ ลูกล้อตราค้อน รุ่น 420R แป้นตาย
ลูกล้อแฮมเมอร์,ลูกล้อแฮมเมอร์420G,ลูกล้อแฮมเมอร์แป้นหมุน,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-R,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-N,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-UR,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-UB,ลูกล้อยาง แฮมเมอร์,ลูกล้อยูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อเหล็ก แฮมเมอร์,ลูกล้อโพลียูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อไนล่อน แฮมเมอร์,แฮมเมอร์คาสเตอร์,ลูกล้อตราค้อน
จำหน่าย ลูกล้อแฮมเมอร์ (Hammer Caster Japan) แฮมเมอร์คาสเตอร์ ลูกล้อตราค้อน รุ่น 420GRP แป้นตาย

ตางรางสเปค Tel:02-9143490,02-9144014,086-7921818,0816855393 Fax:02-9143490,02-9030080 ต่อ 3490

รหัส ประเภทล้อ ขนาดล้อ(มม.) ขนาดแป้น(มม.) รับน้ำหนัก:ลูก (กก.) หน้ากว้างล้อ(มม.) ขนาดบรรจุ/กล่อง
420R-R ล้อยาง 25 37 X 18 8 12 4 ลูก
420R-N ล้อไนล่อน 25 37 X 18 10 12 4 ลูก
420R-UR ล้อโพลียูรีเทน 25 37 X 18 10 12 4 ลูก
420R-C ล้อเหล็ก 25 37 X 18 12 12 4 ลูก
420R-R ล้อยาง 32 36 X 20   12 14 4 ลูก
420R-N ล้อไนล่อน 32 36 X 20   18 14 4 ลูก
420R-UR ล้อโพลียูรีเทน 32 36 X 20   18 14 4 ลูก
420R-C ล้อเหล็ก 32 36 X 20   20 14 4 ลูก
420R-R ล้อยาง 38 46 X 25 20 17 4 ลูก
420R-N ล้อไนล่อน 38 46 X 25 28 16 4 ลูก
420R-UR ล้อโพลียูรีเทน 38 46 X 25 28 16 4 ลูก
420R-C ล้อเหล็ก 38 46 X 25 30 17 4 ลูก
420R-R ล้อยาง 50 58 X 40   30 20 4 ลูก
420R-N ล้อไนล่อน 50 58 X 40   38 21 4 ลูก
420R-UR ล้อโพลียูรีเทน 50 58 X 40   38 21 4 ลูก
420R-C ล้อเหล็ก 50 58 X 40   40 20 4 ลูก
420R-R ล้อยาง 65 70 X 47 40 26 4 ลูก
420R-N ล้อไนล่อน 65 70 X 47 55 25 4 ลูก
420R-UR ล้อโพลียูรีเทน 65 70 X 47 55 27 4 ลูก
420R-C ล้อเหล็ก 65 70 X 47 60 25 4 ลูก
420R-R ล้อยาง 75 70 X 47   50 26 4 ลูก
420R-N ล้อไนล่อน 75 70 X 47   65 25 4 ลูก
420R-UR ล้อโพลียูรีเทน 75 70 X 47   65 27 4 ลูก
420R-C ล้อเหล็ก 75 70 X 47   70 25 4 ลูก