ล้อแฮมเมอร์ 420G,415G,420R
รุ่น 420G,415G,420R เป็นล้อสำหรับงานเบา 8 – 70 Kg.

Hammer caster,Takara,Toyox

 

 

 

ลูกล้อแฮมเมอร์,ลูกล้อแฮมเมอร์420G,ลูกล้อแฮมเมอร์แป้นหมุน,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-R,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-N,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-UR,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-UB,ลูกล้อยาง แฮมเมอร์,ลูกล้อยูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อเหล็ก แฮมเมอร์,ลูกล้อโพลียูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อไนล่อน แฮมเมอร์,แฮมเมอร์คาสเตอร์,ลูกล้อตราค้อน
จำหน่าย ลูกล้อแฮมเมอร์ (Hammer Caster Japan) แฮมเมอร์คาสเตอร์ ลูกล้อตราค้อน รุ่น 420G-R แป้นหมุน
ลูกล้อแฮมเมอร์,ลูกล้อแฮมเมอร์420G,ลูกล้อแฮมเมอร์แป้นหมุน,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-R,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-N,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-UR,ลูกล้อแฮมมอร์ 420G-UB,ลูกล้อยาง แฮมเมอร์,ลูกล้อยูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อเหล็ก แฮมเมอร์,ลูกล้อโพลียูริเทน แฮมเมอร์,ลูกล้อไนล่อน แฮมเมอร์,แฮมเมอร์คาสเตอร์,ลูกล้อตราค้อน
จำหน่าย ลูกล้อแฮมเมอร์ (Hammer Caster Japan) แฮมเมอร์คาสเตอร์ ลูกล้อตราค้อน รุ่น 420G-UR แป้นหมุน
ลูกล้อแฮมเมอร์
ลูกล้อแฮมเมอร์

ตางรางสเปค Tel:02-9143490,02-9144014,086-7921818,0816855393 Fax:02-9143490,02-9030080 ต่อ 3490

รหัส

ประเภทล้อ

ขนาดล้อ(มม.)

ขนาดแป้น(มม.)

รับน้ำหนัก:ลูก (กก.)

หน้ากว้างล้อ(มม.)

ขนาดบรรจุ/กล่อง

420G-R ล้อยาง 25 35 X 30 12 12 4 ลูก
420G-N ล้อไนล่อน 25 35 X 30 12 12 4 ลูก
420G-UR ล้อโพลียูรีเทน 25 35 X 30 12 12 4 ลูก
420G-C ล้อเหล็ก 25 35 X 30 12 12 4 ลูก
420G-R ล้อยาง 32 38 X 32 12 14 4 ลูก
420G-N ล้อไนล่อน 32 38 X 32 18 14 4 ลูก
420G-UR ล้อโพลียูรีเทน 32 38 X 32 18 14 4 ลูก
420G-C ล้อเหล็ก 32 38 X 32 20 14 4 ลูก
420G-R ล้อยาง 38 46 X 38 20 17 4 ลูก
420G-N ล้อไนล่อน 38 46 X 38 28 16 4 ลูก
420G-UB ล้อโพลียูรีเทน 38 46 X 38 28 16 4 ลูก
420G-C ล้อเหล็ก 38 46 X 38 30 17 4 ลูก
420G-R ล้อยาง 50 59 X 47 30 20 4 ลูก
420G-N ล้อไนล่อน 50 59 X 47 38 21 4 ลูก
420G-UR ล้อโพลียูรีเทน 50 59 X 47 38 21 4 ลูก
420G-C ล้อเหล็ก 50 59 X 47 40 20 4 ลูก
420G-R ล้อยาง 65 70 X 58 40 26 4 ลูก
420G-N ล้อไนล่อน 65 70 X 58 55 25 4 ลูก
420G-UR ล้อโพลียูรีเทน 65 70 X 58 55 27 4 ลูก
420G-C ล้อเหล็ก 65 70 X 58 60 25 4 ลูก
420G-R ล้อยาง 75 70 X58 50 26 4 ลูก
420G-N ล้อไนล่อน 75 70 X 58 65 25 4 ลูก
420G-UR ล้อโพลียูรีเทน 75 70 X 58 65 27 4 ลูก
420G-C ล้อเหล็ก 75 70 X 58 70 25 4 ลูก