แฮมเมอร์คาสเตอร์ ลูกล้อ ญี่ห้อ ญี่ปุ่น
ล้อแฮมเมอร์ รุ่น 400S,400SR,419S

Hammer caster,Takara,Toyox

ตางรางสเปค Tel:02-9143490,02-9144014,086-7921818,0816855393 Fax:02-9143490,02-9030080 ต่อ 3490

ล้อแฮมเมอ์
ล้อแฮมเมอร์

รหัส

ประเภทล้อ

ขนาดล้อ(มม.)

ขนาดแป้น(มม.)

รับน้ำหนัก:ลูก (กก.)

หน้ากว้างล้อ(มม.)

ขนาดบรรจุ/กล่อง

400SR-RB ล้อยาง 200 150 X 105 220 46 1 ลูก
400SR-NRB ล้อไนล่อน 200 150 X 105 220 44 1 ลูก
400SR-UB ล้อโพลียูรีเทน 200 150 X 105 200 44 1 ลูก