ยางกันซึม (WATER STOP)                     qrcordgopola2

ตางรางสเปค Tel:02-9143490,02-9144014,0816855393,095-8191455 Fax:02-9142808

ยาง-กันชน-ตัวดี-สี่เหลี่ยม

ขนาดมาตรฐานของยางกันซึม (Water stop) แบบ 2 ปุ่ม 

4″ X 5 mm. X 20 M.(แบบ 2 ปุ่ม)

6″ X 5 mm. X 20 M.(แบบ 2 ปุ่ม)

8″ X 5 mm. X 20 M.(แบบ 2 ปุ่ม)

9″ X 5 mm. X 20 M.(แบบ 2 ปุ่ม)

4″ X 9.5 mm. X 20 M.(แบบ 2 ปุ่ม)

6″ X 9.5 mm. X 20 M.(แบบ 2 ปุ่ม)

8″ X 9.5 mm. X 20 M.(แบบ 2 ปุ่ม)

9″ X 9.5 mm. X 20 M.(แบบ 2 ปุ่ม)

ขนาดมาตรฐานของยางกันซึม (Water stop) แบบ 3 ปุ่ม 

4″ X 5 mm. X 20 M. (แบบ 3 ปุ่ม)

6″ X 5 mm. X 20 M.(แบบ 3 ปุ่ม)

8″ X 5 mm. X 20 M.(แบบ 3 ปุ่ม)

9″ X 5 mm. X 20 M.(แบบ 3 ปุ่ม)

4″ X 9.5 mm. X 20 M.(แบบ 3 ปุ่ม)

6″ X 9.5 mm. X 20 M.(แบบ 3 ปุ่ม)

8″ X 9.5 mm. X 20 M.(แบบ 3 ปุ่ม)

9″ X 9.5 mm. X 20 M.(แบบ 3 ปุ่ม)

*****รับสั่งผลิตยางตามแบบ*****

ขอใบเสนอราคา